Báo Phí Bảo Hiểm

 • Gói Cơ bản

  Gói Bảo Hiểm

  Bảo Hiểm Tai Nạn TOMATO Bạc

  Số tiền bảo hiểm

  300,000,000 VNĐ/Năm

  Bồi thường theo tỷ lệ thương tật (Quy tắc đính kèm )

  Thời hạn bảo hiểm

  12 Tháng

  Phí bảo hiểm

  240,000 VNĐ

 • Gói Đồng

  Gói Bảo Hiểm

  Bảo Hiểm Tai Nạn TOMATO Vàng

  Số tiền bảo hiểm

  800,000,000 VNĐ/Năm

  Bồi thường theo tỷ lệ thương tật (Quy tắc đính kèm )

  Thời hạn bảo hiểm

  12 Tháng

  Phí bảo hiểm

  640,000 VNĐ

 • Gói Bạc

  Gói Bảo Hiểm

  Bảo Hiểm Tai Nạn Cá Nhân Cơ Bản

  Số tiền bảo hiểm

  125,000,000 VNĐ/Năm

  Bồi thường theo tỷ lệ thương tật (Quy tắc đính kèm )

  Thời hạn bảo hiểm

  12 Tháng

  Phí bảo hiểm

  100,000 VNĐ

 • Gói Vàng

  Gói Bảo Hiểm

  Bảo Hiểm Tai Nạn TOMATO Đồng

  Số tiền bảo hiểm

  200,000,000 VNĐ/Năm

  Bồi thường theo tỷ lệ thương tật (Quy tắc đính kèm )

  Thời hạn bảo hiểm

  12 Tháng

  Phí bảo hiểm

  160,000 VNĐ

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Hi, Mr.Nam! em là Thùy Chi, chuyên gia tư vấn bảo hiểm Eroscare
Nếu cần trợ giúp, vui lòng bấm nút yêu cầu gọi lại.