Bệnh viện bảo lãnh

Khi tham gia bảo hiểm du lịch hay bảo hiểm sức khỏe Eroscare bạn cần quan tâm tới hệ thông bảo lãnh viện phí

bao lanh vien phi

1. Bảo lãnh viện phí là gì ?

Dịch vụ bảo lãnh viện phí giúp khách hàng giảm bớt thủ tục để chi trả các chi phí nằm viện/ khám bệnh. Quý khách hàng cần tuân thủ các bước như sau: 

> Lựa cọn cơ sở y tế thuộc Danh sách bệnh viện bảo lãnh

> Xuất trình Thẻ bảo hiểm và giấy tờ tùy thân (CMND, hộ chiếu hoặc giấy khai sinh đối với trẻ em dưới 16 tưởi) tại khu vực bảo hiểm của bệnh viện hay phòng khám

> Hoàn thiện các thủ tục khi ra viện theo hướng dẫn của bệnh viện

 

2. Danh sách bệnh viện bảo lãnh viện phí

>> Danh sách bảo lãnh viện phí UIC - Insmart

>> Danh sách bảo lãnh viện phí UIC- FTCclaims

>> Danh sách bảo lãnh viện phí Eroscare- FTCclaims

 

CÁC HƯỚNG DẪN HỖ TRỢ KHÁC