Eroscare car insurance

...

bao hiem O TO

CAR INSURANCE

Comprehensive protection for your beloved car thanks to a comprehensive car insurance program with physical bodywork wraps insurance, civil liability insurance, accident insurance for people sitting on the car.

Car insurance benefits include:

 • + Car crash benefits
 • + Hydraulic stroke benefits
 • + New vehicle replacement benefits
 • + Repair at a garage by selection
Get A Quote
 

PARTICIPANTS

 • Vietnamese citizens or foreigners residing in Vietnam from the age of 18 to 65 years.
 • Do not have cancer, mental illness or permanent disability from 50% or more

PRODUCT FEATURES

 • - The widest coverage
 • - Premiums discount up to 10% 
 • - Authentic Repair in Direct billing network
 • - Replacement of new authenti parts
 • - Hydraulic stroke insurance
 • - Free assist with a limit of 10 million VND/year
 • - Expenses for ambulances for people sitting on cars 
 • - Expansion of partial theft coverage (additional cost)

 

Dịch vụ cung cấp

Chúng tôi chú trọng xây dựng chất lượng dịch vụ bảo hiểm nhờ việc chú trọng đưa mục tiêu khách hàng là hàng đầu.

Our Team
Nhân sự

Đội ngũ chuyên nghiệp

Chúng tôi tự hào xây dựng đội ngũ nhân viên là những chuyên gia bảo hiểm hàng đầu tại Châu Á. Với kiến thức và kinh nghiệm nhiều năm trên thị trường giúp chúng tôi năm bắt nhu cầu của khách hàng để nhanh chóng xây dựng những sản phẩm bảo hiểm có thiết kế quyền lợi bảo hiểm phù hợp. Ưu thế về việc ứng dụng công nghệ tiên phong giúp Eroscare dễ dàng cung cấp giải pháp cho khách hàng..

Danh mục sản phẩm

Life Insurance 95%
40% Complete (success)
Auto Insurance 100%
20% Complete
Travel Insurance 98%
980% Complete (warning)
Healthcare Insurance 98%
80% Complete (danger)

Take car your family

Insurances for your child's future

CALL US: +(028)-730 79799