Eroscare healthcare insurance

bao hiem suc khoe

HEALTHCARE INSURANCE

Comprehensive family health care with health and medical care programs, helping you to enjoy life in the comfort of your family and loved people. With 04 programs designed in accordance with Japanese standards and suitable to medical conditions and living standard of the Vietnames people.

Key benefits include:

 • Accident benefit,
 • Medical expenses
 • Hospitalization benefits
 • Outpatient
 • Benefits Medical examination, vaccination
 • Maternity 
Get A Quote 
 

Eligibility

 • Vietnamese citizens or foreigners residing in Vietnam from 60 days to 65 years of age.
 • Children from 60 days to 17 years of age must purchase with their parents.
 • People from 18 years of age shall participate independently.
 • Do not have cancer, mental illness or permanent disability from 50% or more.

 

WAITING TIME

 • Common illness: 30 days.
 • Inherent disease, special disease: 12 months.
 • Death due to illness or illness: 12 months.
 • Maternity: 300 days (after 300 days, the insured maternity will be compensated).
 • Abortions, prescribed by doctors: 90 days.

 

Dịch vụ cung cấp

Chúng tôi chú trọng xây dựng chất lượng dịch vụ bảo hiểm nhờ việc chú trọng đưa mục tiêu khách hàng là hàng đầu.

Our Team
Nhân sự

Đội ngũ chuyên nghiệp

Chúng tôi tự hào xây dựng đội ngũ nhân viên là những chuyên gia bảo hiểm hàng đầu tại Châu Á. Với kiến thức và kinh nghiệm nhiều năm trên thị trường giúp chúng tôi năm bắt nhu cầu của khách hàng để nhanh chóng xây dựng những sản phẩm bảo hiểm có thiết kế quyền lợi bảo hiểm phù hợp. Ưu thế về việc ứng dụng công nghệ tiên phong giúp Eroscare dễ dàng cung cấp giải pháp cho khách hàng..

Danh mục sản phẩm

Life Insurance 95%
40% Complete (success)
Auto Insurance 100%
20% Complete
Travel Insurance 98%
980% Complete (warning)
Healthcare Insurance 98%
80% Complete (danger)

Take car your family

Insurances for your child's future

CALL US: +(028)-730 79799