Tin Tức

Điểm ErosCoint là gì? Giá trị quy đổi?

2019-11-05 15:35:54

Giá trị quy đổi ErosCoint: Mỗi 1 ErosCoint trong tài khoản có giá trị tương đương 1 VNĐ.

Tích lũy ErosCoint:

Tiki sẽ chuyển ErosCoint vào tài khoản của Quý Khách khi:

– Bồi hoàn ErosCoint từ bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng cho những trường hợp đổi trả.

Sử dụng ErosCoint:

Quý khách sẽ sử dụng ErosCoint đang có trong tài khoản để thanh toán hay giảm giá cho đơn hàng mới bằng cách đánh dấu (tick) vào ô sử dụng ErosCoint tại bước 3 Thanh toán trong quá trình mua hàng. Hệ thống sẽ quy đổi ErosCoint và trừ vào tổng số tiền quý khách sẽ thanh toán cho đơn hàng.

Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết về cách sử dụng ErosCoint tại: Các bước sử dụng ErosCoint và mã giảm giá.