Tin Tức

Điểm ErosPoint là gì? Giá trị quy đổi?

2019-11-05 15:35:54

Giá trị quy đổi ErosPoint: Mỗi 1 ErosPoint trong tài khoản có giá trị tương đương 1 VNĐ.

Tích lũy ErosPoint:

Tiki sẽ chuyển ErosPoint vào tài khoản của Quý Khách khi:

– Bồi hoàn ErosPoint từ bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng cho những trường hợp đổi trả.

Sử dụng ErosPoint:

Quý khách sẽ sử dụng ErosPoint đang có trong tài khoản để thanh toán hay giảm giá cho đơn hàng mới bằng cách đánh dấu (tick) vào ô sử dụng ErosPoint tại bước 3 Thanh toán trong quá trình mua hàng. Hệ thống sẽ quy đổi ErosPoint và trừ vào tổng số tiền quý khách sẽ thanh toán cho đơn hàng.

Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết về cách sử dụng ErosPoint tại: Các bước sử dụng ErosPoint và mã giảm giá.