Báo Phí Bảo Hiểm

 • Gói Bạc

  Gói Bảo Hiểm

  Bảo hiểm hỗ trợ viện phí Tomato 2.0 gói Bạch kim

  Hạn mức bảo hiểm

  0 VNĐ

  Trợ cấp

  500,000 đồng/đêm

  Phí Bảo hiểm

  1,850,000 VNĐ

  Thời hạn

  12 Tháng

 • Gói Titan

  Gói Bảo Hiểm

  Bảo hiểm hỗ trợ viện phí Tomato 2.0 gói Vàng

  Hạn mức bảo hiểm

  0 VNĐ

  Trợ cấp

  1,000,000 đồng/đêm

  Phí Bảo hiểm

  1,250,000 VNĐ

  Thời hạn

  12 Tháng

 • Gói Vàng

  Gói Bảo Hiểm

  Bảo hiểm hỗ trợ viện phí Tomato 2.0 gói Titan

  Hạn mức bảo hiểm

  0 VNĐ

  Trợ cấp

  1,500,000 đồng/đêm

  Phí Bảo hiểm

  730,000 VNĐ

  Thời hạn

  12 Tháng

 • Gói Bạch Kim

  Gói Bảo Hiểm

  Bảo hiểm hỗ trợ viện phí Tomato 2.0 gói Bạc

  Hạn mức bảo hiểm

  0 VNĐ

  Trợ cấp

  5,000,000 đồng/đêm

  Phí Bảo hiểm

  380,000 VNĐ

  Thời hạn

  12 Tháng

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Hi, Mr.Nam! em là Thùy Chi, chuyên gia tư vấn bảo hiểm Eroscare
Nếu cần trợ giúp, vui lòng bấm nút yêu cầu gọi lại.