Báo Phí Bảo Hiểm

 • Gói 1

  Gói Bảo Hiểm

  GOTRAVEL 1

  Thông tin cơ bản

  Sản phẩm của Eroscare Vietnam. Có thể mua trực tuyến, dành cho độ tuổi người lớn 17 - 85 tuổi. Bảo vệ tới 2 tỷ. Dịch vụ hỗ trợ y tế khẩn cấp SOS.

  Số tiền nhận được

  0 VNĐ

  Phí Bảo hiểm

  164,000 VNĐ

  Thời hạn

  12 Tháng

 • Gói 2

  Gói Bảo Hiểm

  GOTRAVEL 2

  Thông tin cơ bản

  Sản phẩm của Eroscare Vietnam. Có thể mua trực tuyến, dành cho độ tuổi người lớn 17 - 85 tuổi. Bảo vệ tới 2 tỷ. Dịch vụ hỗ trợ y tế khẩn cấp SOS.

  Số tiền nhận được

  0 VNĐ

  Phí Bảo hiểm

  200,000 VNĐ

  Thời hạn

  12 Tháng

 • Gói 3

  Gói Bảo Hiểm

  GOTRAVEL 3

  Thông tin cơ bản

  Sản phẩm của Eroscare Vietnam. Có thể mua trực tuyến, dành cho độ tuổi người lớn 17 - 85 tuổi. Bảo vệ tới 2 tỷ. Dịch vụ hỗ trợ y tế khẩn cấp SOS.

  Số tiền nhận được

  0 VNĐ

  Phí Bảo hiểm

  294,000 VNĐ

  Thời hạn

  12 Tháng

 • Gói 4

  Gói Bảo Hiểm

  BIZTRAVEL 1

  Thông tin cơ bản

  Số tiền nhận được

  0 VNĐ

  Phí Bảo hiểm

  45,000 VNĐ

  Thời hạn

  12 Tháng

 • Gói 5

  Gói Bảo Hiểm

  BIZTRAVEL 2

  Thông tin cơ bản

  Số tiền nhận được

  0 VNĐ

  Phí Bảo hiểm

  50,000 VNĐ

  Thời hạn

  12 Tháng

 • Gói 6

  Gói Bảo Hiểm

  BIZ TRAVEL 3

  Thông tin cơ bản

  Số tiền nhận được

  0 VNĐ

  Phí Bảo hiểm

  65,000 VNĐ

  Thời hạn

  12 Tháng

 • Gói 7

  Gói Bảo Hiểm

  INLAND 1

  Thông tin cơ bản

  Số tiền nhận được

  0 VNĐ

  Phí Bảo hiểm

  5,000 VNĐ

  Thời hạn

  12 Tháng

 • Gói 8

  Gói Bảo Hiểm

  INLAND 2

  Thông tin cơ bản

  Số tiền nhận được

  0 VNĐ

  Phí Bảo hiểm

  7,000 VNĐ

  Thời hạn

  12 Tháng

 • Gói 9

  Gói Bảo Hiểm

  INLAND 3

  Thông tin cơ bản

  Số tiền nhận được

  0 VNĐ

  Phí Bảo hiểm

  10,000 VNĐ

  Thời hạn

  12 Tháng

 • Gói 10

  Gói Bảo Hiểm

  BIZ Premium 1

  Thông tin cơ bản

  ưqeqw

  Số tiền nhận được

  0 VNĐ

  Phí Bảo hiểm

  40,000 VNĐ

  Thời hạn

  12 Tháng

 • Gói 11

  Gói Bảo Hiểm

  BIZ Premium 2

  Thông tin cơ bản

  BIZ Premium 2

  Số tiền nhận được

  0 VNĐ

  Phí Bảo hiểm

  55,000 VNĐ

  Thời hạn

  12 Tháng

 • Gói 12

  Gói Bảo Hiểm

  BIZ Premium 3

  Thông tin cơ bản

  ADASD

  Số tiền nhận được

  0 VNĐ

  Phí Bảo hiểm

  70,000 VNĐ

  Thời hạn

  12 Tháng

 • Gói 13

  Gói Bảo Hiểm

  GoTravel Premium 1

  Thông tin cơ bản

  Sản phẩm của Eroscare Vietnam. Có thể mua trực tuyến, dành cho độ tuổi người lớn 17 - 85 tuổi. Bảo vệ tới 2 tỷ. Dịch vụ hỗ trợ y tế khẩn cấp SOS.

  Số tiền nhận được

  0 VNĐ

  Phí Bảo hiểm

  180,000 VNĐ

  Thời hạn

  12 Tháng

 • Gói 14

  Gói Bảo Hiểm

  GoTravel Premium 2

  Thông tin cơ bản

  Sản phẩm của Eroscare Vietnam. Có thể mua trực tuyến, dành cho độ tuổi người lớn 17 - 85 tuổi. Bảo vệ tới 2 tỷ. Dịch vụ hỗ trợ y tế khẩn cấp SOS.

  Số tiền nhận được

  0 VNĐ

  Phí Bảo hiểm

  220,000 VNĐ

  Thời hạn

  12 Tháng

 • Gói 15

  Gói Bảo Hiểm

  GoTravel Premium 3

  Thông tin cơ bản

  Sản phẩm của Eroscare Vietnam. Có thể mua trực tuyến, dành cho độ tuổi người lớn 17 - 85 tuổi. Bảo vệ tới 2 tỷ. Dịch vụ hỗ trợ y tế khẩn cấp SOS.

  Số tiền nhận được

  0 VNĐ

  Phí Bảo hiểm

  323,000 VNĐ

  Thời hạn

  12 Tháng

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Hi, Mr.Nam! em là Thùy Chi, chuyên gia tư vấn bảo hiểm Eroscare
Nếu cần trợ giúp, vui lòng bấm nút yêu cầu gọi lại.