Cần chuẩn bị gì để tham gia bảo hiểm sức khỏe

Thông thường các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ sẽ không yêu cầu việc khám bệnh trước khi tham gia. Do vậy nếu bạn thuộc đối tượng bảo hiểm thì chỉ cần cung cấp giấy yêu cầu bảo hiểm và CMT