Chúng tôi hợp tác với ai

Là đơn vị thiết kế và quản lý các chương trình bảo hiểm hàng đầu tại Việt Nam, chúng tôi mong muốn hợp tác với các đối tác là công ty bảo hiểm, kênh phân phối như ngân hàng, hệ thông bán lẻ

Các đối tác của chúng tôi tại Việt Nam bao gồm các công ty bảo hiểm, kênh phân phối như ngân hàng, hệ thông bán lẻ, doanh nghiệp lớn. Mạng lưới đối tác toàn cầu của eroscare thực sự đông đảo và đa dạng. Chúng tôi khuyến khích các đối tác tìm hiểu cơ hội ghi tên vào danh sách các đối tác uy tín của eroscare.

CÔNG TY BẢO HIỂM

  • Công ty Bảo hiểm liên hiệp UIC ( Nhật Bản)
  • Tổng Công ty CP Bảo hiểm VietinBank (VBI)
  • Công ty CP FTCclaims

TỔ CHỨC NGÂN HÀNG, TÀI CHÍNH

  • Mpos.vn
  • Ngân hàng
  • Công ty du lịch

 

LIÊN HỆ HỢP TÁC

Vui lòng liên hệ với chúng tôi

Hotline: 096768 1011

Email: contact@eroscare.com