Mua bảo hiểm theo nhóm có được ưu đãi không

Thông thường các chương trình bảo hiểm sẽ có chính sách ưu đãi giảm giá khi tham gia theo số lượng lớn vì rủi ro được phân tán nhiều hơn. Vì vậy bạn cần liên hệ với nhân viên của chúng tôi để cập nhật chương trình khuyến mại ( Xem thêm Khuyến mại)