Bảo hiểm du lịch

Bảo hiểm du lịch

22-09-2016|188

Cho chuyến đi du lịch khám phá bốn phương hay cho chuyến đi công tác ở một đất nước xa lạ, hãy an tâm vì có bảo hiểm du lịch quốc tế và trong nước của...

Xem chi tiết
Bảo hiểm tai nạn viện phí

Bảo hiểm tai nạn viện phí

22-09-2016|200

Bảo vệ cho rủi ro tai nạn 24/24 TOMATO cho bạn và các thành viên trong gia đình. Chương trình bảo hiểm viện phí chi trả cho chi phí nằm viện nội trú với mức...

Xem chi tiết
Bảo hiểm Trễ chuyến bay

Bảo hiểm Trễ chuyến bay

22-09-2016|187

An tâm cho chuyến đi cho bạn không còn ngại trễ chuyến, sản phẩm bảo hiểm chuyến bay sẽ chi trả cho bạn từ 200.000 đến 1,6 tr nếu chuyến bay bị chậm trễ...

Xem chi tiết
Bảo hiểm sức khỏe

Bảo hiểm sức khỏe

28-09-2016|281

Chăm sóc sức khỏe gia đình toàn diện bằng các chương trình bảo hiểm sức khỏe và chăm sóc y tế, giúp bạn an tâm tận hưởng cuộc sống bên gia đình và...

Xem chi tiết