Tin Tức

Giới thiệu sản phẩm bảo hiểm An tâm Gia đình Eroscare

Giới thiệu sản phẩm bảo hiểm An tâm Gia đình Eroscare

Xem chi tiết

Giới thiệu sản phẩm bảo hiểm tai nạn TOMATO

Bảo hiểm viện phí Eroscare Tomato từ 10,000 đồng/ngày với quyền lợi chi trả tối đa lên đến 100,000,000 đồng để bạn và người thân đã an tâm điều trị khi không may mắc các loại bệnh phải nhập viện điều trị tại hệ thống bệnh viện toàn lãnh thổ Việt Nam

Xem chi tiết

Giới thiệu sản phẩm bảo hiểm sức khỏe OPTIMA

Giới thiệu sản phẩm bảo hiểm sức khỏe OPTIMA là sản phẩm bảo hiểm do Eroscare thiết kế và hợp tác đồng thương hiệu với Tổng công ty bảo hiểm Vietinbank (VBI) với quyền lơi bảo hiểm phù hợp và nhiều ưu điểm dành cho cá nhân và gia đình tham gia

Xem chi tiết

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin của Eroscare giúp khách hàng hiểu cách thức vận hành của chúng tôi và các thông tin đều được bảo mật

Xem chi tiết

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng app Eroscare

Hướng dẫn sử dụng ứng dụng bảo hiểm số tiên phong (apps( Eroscare trên nền tảng iOs và Android

Xem chi tiết

Điều khoản sử dụng

Điều khoản sử dụng website, app ứng dụng bảo hiểm số Eroscare

Xem chi tiết

Các bước sử dụng ErosCoint

Các bước sử dụng ErosCoint trên hệ thống bảo hiểm số Eroscare

Xem chi tiết

Điểm ErosCoint là gì? Giá trị quy đổi?

ErosCoint là đơn vị thay thế tiền tệ có thể dùng thanh toán khi mua hàng trực tuyến tại Eroscare. ErosCoint sẽ không thể được tặng, gộp hoặc chuyển qua lại giữa các tài khoản.

Xem chi tiết

Câu hỏi thường gặp về bảo hiểm Tai nạn và Viện phí Tomato.

Câu hỏi thường gặp về bảo hiểm Tai nạn và Viện phí Tomato giúp khách hàng có thông tin đầy đủ về sản phẩm, quyền lợi và cách thức bồi thường, tái tục

Xem chi tiết