Tin Tức

Hướng dẫn bồi thường

2018-04-11 10:13:00

Trong phần này bạn có thể tải các mẫu đơn đăng ký bảo hiểm hoặc thông báo tổn thất khi bạn yêu cầu bồi thường bảo hiểm. Nếu bạn có bất cứ thắc mắc nào, hãy liên hệ chúng tôi  hoặc gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ contact@eroscare.com 

 huong dan boi thuong

Bạn nên có phần mềm Adobe Reader để đọc các tài liệu này.

BẢO HIỂM SỨC KHỎE

>> Giấy yêu cầu bảo hiểm

>> Form yêu cầu thay đổi thông tin 

>> Giấy yêu cầu bồi thường ( claim form)

>> Hướng dẫn bồi thường Y tế dự phòng

>> Giấy yêu cầu bồi thường ( claim form)

>>  Hướng dẫn bồi thường bảo hiểm sức khoẻ UIC- Insmart

 

BẢO HIỂM DU LỊCH

>> Giấy yêu cầu bảo hiểm

>> Giấy yêu cầu bồi thường

>> Hướng dẫn bồi thường