Tin Tức

Hợp tác với eroscare

2016-09-05 10:13:00

Thông qua các hoạt động trong lĩnh vực cung cấp các sản phẩm bảo hiểm chăm sóc sức khỏe, y tế và các sản phẩm bảo hiểm cá nhân, chúng tôi đã và dang chăm lo cho cuộc sống của hàng ngàn người dân Việt Nam.

Chúng tôi hợp tác với rất nhiều các tổ chức và đối tác tại Việt Nam, tận dụng hiệu quả  mạng lưới toàn cầu, chuyên môn và niềm tin mà chúng tôi đã tạo dựng được đối với các hoạt động của mình nhằm hỗ trợ các đối tác đạt được mục tiêu của họ.

Khi nói đến các đối tác kinh doanh của chúng tôi, Eroscare hiểu rõ thế mạnh và ưu thế của các đối tác này để cùng nhau phát triển

Các điển hình hợp tác thành công với chúng tôi nêu rõ những lợi ích của đối tác khi hợp tác với eRoscare. Hãy hợp tác với chúng tôi. Vui lòng liên hệ tại đây

 

>> Chúng tôi hợp tác với ai