Tin Tức

Các bước sử dụng ErosCoint

2019-11-05 15:40:34

vi tich diem Eroscoin

 

1. Đăng nhập tài khoản và kiểm tra ErosCoint hiện có trong tài khoản.

2. Thêm các hợp đồng bảo hiểm hoặc kiểm tra các hợp đồng bảo hiểm chưa thanh toán 

3. Nhập mã giảm giá (nếu có) và bấm “THANH TOÁN

 

4. Lựa chọn sử dụng Ví tích điểm ErosCoint tại bước  Thanh toán

Lưu ý: Nếu tài khoản Ví tích điểm Eroscoin không đủ tiền cho đơn hàng thì bạn phải sử dụng các phương thức thanh toán khác như chuyển khoản online qua Cổng thanh toán VNPAY, hoặc chuyển khoản internet banking vào tài khoản Eroscare