Tin Tức

Điểm ErosCoint là gì? Giá trị quy đổi?

2019-11-05 15:35:54

ErosCoint là đơn vị thay thế tiền tệ có thể dùng thanh toán khi mua hàng trực tuyến tại Eroscare. ErosCoint sẽ không thể được tặng, gộp hoặc chuyển qua lại giữa các tài khoản.

Giá trị quy đổi của ErosCoint

Giá trị quy đổi ErosCoint: Mỗi 1 ErosCoint trong tài khoản có giá trị tương đương 1 VNĐ.  

Tích lũy ErosCoint:

Chúng tôi sẽ chuyển ErosCoint vào tài khoản của Quý Khách khi:

– Khách hàng chuyển tiền thanh toán các đơn bảo hiểm

- Tiền hoàn trả đổi với các đơn bảo hiểm bị hủy một phần hay toàn bộ theo tỷ lệ của chính sách hoàn hủy đơn bảo hiểm

- Các chương trình tưởng thưởng nhân ngày sinh nhật, các sự kiện quan trọng của công ty hoặc các chiến dịch marketing

Sử dụng ErosCoint:

Quý khách sẽ sử dụng ErosCoint đang có trong tài khoản để thanh toán hay giảm giá cho đơn hàng mới bằng cách đánh dấu (tick) vào ô sử dụng ví tích điểm ErosCoint tại bước 3 Thanh toán trong quá trình mua hàng.

Hệ thống sẽ quy đổi ErosCoint và trừ vào tổng số tiền quý khách sẽ thanh toán cho đơn hàng.

Vui lòng tham khảo thông tin chi tiết về cách sử dụng ErosCoint tại: Các bước sử dụng ErosCoint và mã giảm giá.