Tuyển dụng nhân sự tháng 5.2018

Tuyển dụng nhân sự tháng 5.2018

09-05-2018|400

Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng và phát triển kinh doanh, Bảo hiểm VietinBank (VBI)– Eroscare cần tuyển dụng các vị trí sau đây:

Xem chi tiết
Tuyển dụng chuyên viên Phòng Quản lý và phát triển Đại lý Bảo hiểm T5.2018

Tuyển dụng chuyên viên Phòng Quản lý và phát triển Đại lý Bảo hiểm T5.2018

07-05-2018|172

Eroscare tuyển dụng chuyên viên Phòng Quản lý và phát triển Đại lý Bảo hiểm T5.2018 với thông tin như sau:

Xem chi tiết
Tuyển dụng Trưởng phòng kinh doanh

Tuyển dụng Trưởng phòng kinh doanh

03-01-2018|813

Tuyển dụng Trưởng phòng kinh doanh

Xem chi tiết
Tuyển dụng Chuyên viên kinh doanh

Tuyển dụng Chuyên viên kinh doanh

27-11-2017|285

Eroscare tuyển dụng chuyên viên kinh doanh

Xem chi tiết
Eroscare tuyển dụng chuyên viên chăm sóc khách hàng

Eroscare tuyển dụng chuyên viên chăm sóc khách hàng

27-11-2017|273

Eroscare tuyển dụng chuyên viên chăm sóc khách hàng

Xem chi tiết
Tuyển dụng chuyên viên IT

Tuyển dụng chuyên viên IT

27-11-2017|258

Eroscare tuyển dụng chuyên viên IT

Xem chi tiết
Eroscare tuyển dụng tháng 9 năm 2016

Eroscare tuyển dụng tháng 9 năm 2016

05-09-2016|509

Eroscare tuyển dụng tháng 9 năm 2016

Xem chi tiết